مراسم روز درختکاری در باغستان کرج برگزار می شود

زنگ خطر تروریسم در ایتالیا به صدا درآمد
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از برگزاری مراسم روز درختکاری در 15 اسفندماه در باغستان کرج خبر داد.

زنگ خطر تروریسم در ایتالیا به صدا درآمد