اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟

زنگنه فردا عازم وین می‌شود
خداداد عزیزی یکی از تاریخی‌ترین گل‌های فوتبال ایران را زده است.

زنگنه فردا عازم وین می‌شود