اعتراض اینستاگرامی رضا رشیدپور/ امروز ما فرهنگ‌مان این است

زنگنه: تولید میدان آذر تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد
رضا رشیدپور با انتشار بخشی از یکی از ترانه‌های روزبه بمانی که علیرضا عصار آن را به‌تازگی خوانده است، نسبت به پای‌بند نماندن بخشی از مردم به کمپین چهارشنبه‌سوری بی‌خطر اعتراض کرد.

زنگنه: تولید میدان آذر تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد