تصاویر | جالب‌ترین پاسپورت‌ها با طرح‌هایی متفاوت

زنگنه: انتظار نداشتم تیر خودی‌ها از خارجی‌ها بیشتر باشد
برخی کشورها طرح های جالبی برای گذرنامه هایی که همیشه در طول سفر همراه مسافر هستند، طراحی و اجرا کرده اند که در ادامه جالب ترین‌هایشان را می‌بینید.

زنگنه: انتظار نداشتم تیر خودی‌ها از خارجی‌ها بیشتر باشد