رقابت خواننده پاپ و یک بازیگر در برنامه «بوی عیدی»

زنان نام آشنایی که برای شورای شهر تهران ثبت نام کردند
مهر نوشت: علی عبدالمالکی خواننده و سمانه پاکدل بازیگر امشب به برنامه «بوی عیدی» شبکه یک می آیند.

زنان نام آشنایی که برای شورای شهر تهران ثبت نام کردند