توقیف کمپوت های آناناس میلیاردی قاچاق در شهرضا

زمین چمن استادیوم های رشت متعلق به تیم های فوتبال این شهر است
محموله کمپوت آناناس خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال و توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا توقیف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

زمین چمن استادیوم های رشت متعلق به تیم های فوتبال این شهر است