میرسلیم: حیف نیست که از عرصه انتخابات کنار بروم؟

زمان خروج بازار مسکن از بحران رکود
تسنیم نوشت: کاندیدای ریاست جمهوری گفت: برجام تلاشی بود که به سرانجام رسید و منجر به تعلیق تحریم‌ها شد نه لغو آنها.

زمان خروج بازار مسکن از بحران رکود