برگزاری بیش از ۱۳۰همایش پیاده‌روی خانوادگی در سال ۹۵

زمان اعلام نهایی تایید صلاحیت داوطلبین شوراها
رئیس هیات ورزش‌های همگانی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این هیات بیش از ۱۳۰ همایش پیاده‌روی خانوادگی در طول سال ۹۵ در سراسر استان برگزار کرد.

زمان اعلام نهایی تایید صلاحیت داوطلبین شوراها