بازگشت محمد بحرانی بدون جناب خان به «خندوانه»

زمان آغاز روند اجرای برگزیت مشخص شد
رامبد جوان در برنامه «سه ستاره» که ظهر امروز پخش شد، خبر بازگشت محمد بحرانی با یک عروسک جدید را به «خندوانه» داد.

زمان آغاز روند اجرای برگزیت مشخص شد