در حاشیه تولد علی کریمی!

زایران اربعین در صورت بروز حادثه، گواهی تایید بیمه بگیرند
به بهانه سالروز تولد علی کریمی، امین منتظری این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

زایران اربعین در صورت بروز حادثه، گواهی تایید بیمه بگیرند