خداحافظی تماشاخانه ایرانشهر با چهار نمایش

«زال و رودابه» در تالار محراب
نمایش «آناکارنینا» و «پالت» روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه در تماشاخانه ایرانشهر به اجرای خود پایان دادند و امروز جمعه ۳۰ تیرماه نیز اجرای نمایش‌های «بوف نه‌چندان کور» و «روال عادی» به پایان می‌رسد.

«زال و رودابه» در تالار محراب