«بانوی آهنین اروپا» چقدر شانس ماندن دارد؟

زائران حج تمتع تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند
در فاصله سه ماه مانده به انتخابات مجلس فدرال در آلمان و پس از آن انتخاب صدراعظم این کشور، تحرکات سیاسی در فضای انتخاباتی آلمان فشرده‌تر می‌گردد.

زائران حج تمتع تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند