معاون سیف استعفا کرد

زائران با ماموران سعودی بحث نکنند/ به معطلی انگشت‌نگاری و عکس‌برداری در فرودگاه حساس نباشید
در پی استعفای علی کرمانشاه رییس کل بانک مرکزی ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین این بانک تعیین کرد.

زائران با ماموران سعودی بحث نکنند/ به معطلی انگشت‌نگاری و عکس‌برداری در فرودگاه حساس نباشید