فروش و تولید جهانی شرکت نیسان از ماه آوریل ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ رکورد ثبت کرد

ری‌شهری: کاندیداها انصاف داشته باشند و کارهای خوب دیگران را قبول کنند
فروش و تولید جهانی شرکت نیسان از ماه آوریل 2016 تا مارس 2017 به یک رکورد جدید رسید. این رکورد به خاطر محبوبیت کراس‌اوورهایی نظیر ایکس‌تریل (روگ) و قشقایی و موفقیت مدل‌های مجهز به فناوری خودران و خودروهای متصل است.

ری‌شهری: کاندیداها انصاف داشته باشند و کارهای خوب دیگران را قبول کنند