وزیر برای حل مشکلات بانوان بسکتبالیست به فیبا نامه نوشت

رییس‌جمهور رحلت استاد سلیم مؤذن‌زاده‌اردبیلی را تسلیت گفت
وزیر ورزش برای رییس فدراسیون جهانی بسکتبال نامه نوشت.

رییس‌جمهور رحلت استاد سلیم مؤذن‌زاده‌اردبیلی را تسلیت گفت