تلاش دولت اوباما برای مخفی نگه داشتن جزئیات کلیدی توافق هسته‌ای با ایران

رییس‌جمهور با حضور در بیمارستان از آیت‌الله موسوی اردبیلی عیادت کرد
تسنیم نوشت: تلاش مستمر سناتورهای آمریکایی برای افشای مفاد مذاکرات محرمانه با ایران و علل پرداخت غرامت ۱.۷ میلیاردی به این کشور همچنان با ممانعت کاخ سفید و دولت آمریکا همراه است.

رییس‌جمهور با حضور در بیمارستان از آیت‌الله موسوی اردبیلی عیادت کرد