دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری صادر شد/ رحمانی‌فضلی: هیئت‌های اجرایی تشکیل شوند

رییسی هنوز کاندیدای قطعی جبهه پایداری نیست/ قرعه به اسم نیکزاد می‌افتد یا جلیلی؟
وزیر کشور با صدور بخشنامه‌ای دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری را صادر کرد.

رییسی هنوز کاندیدای قطعی جبهه پایداری نیست/ قرعه به اسم نیکزاد می‌افتد یا جلیلی؟