علی‌اکبر ناطق‌نوری در بیمارستان‌ بستری شد /عیادت سیدحسن خمینی از شیخ

ریزش دوباره کوه در جاده چالوس/ احتمال مرگ دو نفر
تسنیم نوشت:علی‌اکبر ناطق نوری لحظاتی قبل در بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد.

ریزش دوباره کوه در جاده چالوس/ احتمال مرگ دو نفر