فیلم | مهمانی بزرگ لامبورگینی سواران در ایتالیا

ریزش تونل برفی شهرستان ازنا/ تعدادی از مردم در تونل گرفتارشدند/اطلاع دقیقی از تلفات در دست نیست
کمپانی خودروسازی لامبورگینی هر ساله از دارندگان لامبورگینی در جهان دعوت می کند که در ایتالیا دور هم جمع شوند.

ریزش تونل برفی شهرستان ازنا/ تعدادی از مردم در تونل گرفتارشدند/اطلاع دقیقی از تلفات در دست نیست