غلامی؛ گزینه بیست و یکم روحانی برای وزارت علوم بوده است؟ /پاسخ نوبخت را بخوانید

ریزش آوار جان چهار نفر را در زاهدان گرفت
ایرنا نوشت:معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منصور غلامی به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت علوم، یک دانشگاهی و مدیری قابل در حوزه آموزش عالی با کارنامه موفق است.

ریزش آوار جان چهار نفر را در زاهدان گرفت