سیناژن پیام آور امید و سلامت/ مراکز دانش بنیان پایگاه نخبگان کشور باشد

رکورد ۷۰ میلیونی بازی جی تی‌ای ۵
استاندار البرز از مرکز تولید دارویی کشور در استان بازدید بازدید داشت و بر ضرورت توسعه فضاهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان ملی تاکید کرد.

رکورد ۷۰ میلیونی بازی جی تی‌ای ۵

oxin channel