تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد

رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی
سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برترمهمان تلفنی برنامه نود بود.

رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی