فیلم | کشف گورهای اشکانی به لطف لوله‌های گاز!

رکورد تعویض مفصل در زنجان شکست
در ۳۸۰ کیلومتری یک محوطه‌ی تاریخی در استان مازندران، عبور لوله‌های گاز سبب خیر شدند تا محوطه‌ای تاریخی کشف شود؛ محوطه ای که تدفین خانواده ها و سربازان اشکانی و حتی اسب‌های این سربازان، آن را خاص و متفاوت کرده است. همچنین نوع تدفین‌ها، معماری و اشیاء به دست آمده در گورها، این گورستان باستانی را به فضایی متمایز از بسیاری از سایت‌های باستان‌شناسی تبدیل کرده است.

رکورد تعویض مفصل در زنجان شکست