بدبینی و بی‌تفاوتی شهروندان عربی نسبت به پیروزی دونالد ترامپ

رویترز: برگزاری رزمایش سراسری در کوبا در پی پیروزی ترامپ
ایرنا نوشت: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش های متفاوتی را در میان شهروندان کشورهای عربی به همراه داشته است.

رویترز: برگزاری رزمایش سراسری در کوبا در پی پیروزی ترامپ

دانلود بیتالک