عکس | شکار ایرباس A330-200 هما در آسمان تبریز!

رویای استراحت در ساحل را از سرتان بیرون کنید؛ می‌تواند منجر به مرگ زودرس شود
در تصویر زیر پرواز ایرباس A330-200 هما در اوج آسمان بر فراز تبریز (پرواز تهران – کلن) را می‌بینید. ایرباس A330 اولین بار سال گذشته و در نتیجه رفع تحریم ها بعد از برجام به ایران آمد.

رویای استراحت در ساحل را از سرتان بیرون کنید؛ می‌تواند منجر به مرگ زودرس شود