تصاویر | منظره‌هایی که شاید تا سال دیگر نبینید

رویارویی دیپلماتیک مولداوی با روسیه
روزهای برفی و درختان بی‌برگ و هوای سرد، آخرین نفس های خود را سپری می‌کنند و طبیعت در آستانه گذر از سرما و رسیدن به گرما و حیات دوباره است.

رویارویی دیپلماتیک مولداوی با روسیه