نشست تخصصی تاثیر مطالعه در توسعه و پایداری خانواده / مطالعه نیازی برای روان و نیازی برای بهتر زیستن

رونمایی از ٣٨ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب لرستان
نشست تخصصی “تاثیر مطالعه در توسعه و پایداری خانواده ” در حاشیه یازدهمین نمایشگاه کتاب استان ، در مصلی الغدیر خرم آباد برگزار شد .

رونمایی از ٣٨ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب لرستان