ترور مدیر تیمی که پرسپولیس به دنبال بازیکنش بود!

رونمایی از «خسیس» در پردیس تئاتر تهران
مدیر باشگاه نیروی هوایی عراق ترور شد.

رونمایی از «خسیس» در پردیس تئاتر تهران