تصاویر | آغاز عملیات بار گیری جکت سکوی نفتی FYB

رونمایی از اولین ترجمه «پینوکیو» از زبان ایتالیایی
عملیات بارگیری جکت سکوی مسکونی FYB میدان فروزان آغاز شد و پیش‌بینی می‎شود این سکو تا یک ماه آینده در این میدان مشترک نصب شود.

رونمایی از اولین ترجمه «پینوکیو» از زبان ایتالیایی