نوبخت: حضور مدافعین حرم در سوریه ناشی از نگاه دفاع‌گرایانه به اسلام است

روند صعودی صادرات نفت ایران
ایسنا نوشت: معاون رئیس جمهور گفت:دو معیار در اسلام وجود دارد که بسنجیم این اتفاق خوب یا بد است، خیر یا شری است که بر ما وارد شد و پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را به سنجش دو معیار کتاب خدا و عترت سفارش کرد.

روند صعودی صادرات نفت ایران