رویکرد برنامه‌های هفته پژوهش در البرز، فرا استانی است

رومانی در مهران نیروگاه هزار مگاواتی می‌سازد
جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گفت: در نظر داریم برنامه های هفته پژوهش را در استان البرز بنحوی بسترسازی نماییم که با شاخص های ملی در رقابت باشد.

رومانی در مهران نیروگاه هزار مگاواتی می‌سازد