پولدارها اینطوری حق کم درآمدها را میخورند!

روش جدید جوان‌سازی:تزریق خون نوجوان‌ها!
«کم در آمدها در ایران بیشتر مالیات می دهند» این خبر دستمایه مهدی عزیزی برای ستون کارتون روزنامه شرق شده است.

روش جدید جوان‌سازی:تزریق خون نوجوان‌ها!

دانلود رایگان اینستاگرام