همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود

روسیه 600 داعشی را کشت
همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی با حضور اساتید و کارشناسانی چون حمید پارسانیا و احمد واعظی ۲۲ اسفندماه در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

روسیه 600 داعشی را کشت