تحلیل دو جامعه‌شناس از بحران اخلاقی «مظلوم‌نمایی»؛ سواری گرفتن با اشک است

روسیه 6 فروند میگ 29 به صربستان هدیه کرد
نشست بررسی اخلاق و بحران‌های اخلاقی جامعه با موضوع «مظلوم‌نما و مظلوم‌نمایی» در گالری هپتا برگزار شد.

روسیه 6 فروند میگ 29 به صربستان هدیه کرد