سرمایه‌سوزی استقلال داد فرهاد مجیدی را در آورد/بهنام عزیز بار بعد با پیراهن 7 در استقلال منتظرتیم!

روسیه موشک بالستیک بین قاره‌ای آزمایش کرد
بهنام برزای در لیست مازاد استقلال قرار داده شده و این رفتار آبی‌ها حتی صدای فرهاد مجیدی را در آورده است.

روسیه موشک بالستیک بین قاره‌ای آزمایش کرد