فعالیت تاکسی‌های اینترنتی متوقف می‌شود؟

روسیه: سی ان ان سقوط کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رئیس مؤسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی نوشت: تغییرات جدید موجب از بین رفتن کسب و کارهای قدیمی می شود اما همین کسب و کارهای نوین همچون تاکسی‌های اینترنتی توانسته عده زیادی از جوانان را مشغول به کار کند.

روسیه: سی ان ان سقوط کرده است