نامه اعتراضی سوریه به سازمان ملل درباره تجاوز اسرائیل

روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
واحد مرکزی خبر نوشت: وزارت خارجه سوریه درخصوص تجاوز اسرائیل به سوریه، دو نامه برای دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان فرستاده است.

روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد