تصاویر | آماده‌باش مردم فلوریدا برای ورود طوفان ایرما

روسیه با فشار بیشتر بر کره‌شمالی و میانمار مخالفت کرد
در پی نزدیکتر شدن طوفان ایرما، دولت آمریکا از خطوط هوایی این کشور خواست برای تخلیه سریعتر ساکنان فلوریدا، پروازهای خود را به این ایالت افزایش دهند. مردم نیز با تخلیه خانه ها یا مقام سازی آنها در برابر طوفان سعی در نجات خود و دارایی هایشان دارند.

روسیه با فشار بیشتر بر کره‌شمالی و میانمار مخالفت کرد