دانشجویان کاشانی در معرض ابتلا به سرطان

روستایی در پلدختر بدون مکان آموزشی وجود ندارد
ایسنا به نقل از مدیر سازمان مردم نهاد جمعیت کویر سبز کاشان نوشت: با وجود صنایع و کارخانجات متعدد زیاد در کاشان تنها یک دستگاه سنجش آلودگی در این شهرستان وجود دارد که آن هم کار نمی کند.

روستایی در پلدختر بدون مکان آموزشی وجود ندارد