تصاویر | اتوبوس مطالعه در همدان

روسای ۳ کارگروه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان معرفی شدند
در برخی اتوبوس‌های شهر همدان امکانات ویژه‌ای جهت مطالعه برای شهروندان لحاظ شده است که مورد استقبال گروه‌های سنی مختلف قرار گرفته است.

روسای ۳ کارگروه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان معرفی شدند

تلگرام نارنجی