با پیوند اعضای بدن جوان نهاوندی، ۳ نفر زندگی دوباره یافتند

روزنامه جوان:حزب الله باید از شعاردهندگان علیه رئیس جمهورکه عده ای سطحی نگرند اعلام برائت کند
رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو استان همدان گفت: اهدای اعضا بدن این مرد 45 ساله نهاوندی که به علت مرگ مغزی به کما رفته بود، 3 نفر را از مرگ حتمی نجات داد.

روزنامه جوان:حزب الله باید از شعاردهندگان علیه رئیس جمهورکه عده ای سطحی نگرند اعلام برائت کند