عکس | حرکت تراموای برفی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

«روح جهنمی» در تئاتر شهر
عکس روز نشنال جئوگرافیک آغاز به کار یک تراموای شهری در یک صبح زود زمستانی را در شهر یاش رومانی نشان می‌دهد.

«روح جهنمی» در تئاتر شهر