مشکلات ۱۱۲ محله پایتخت باقیمانده برای شهردار بعدی/ افزایش کانکس پلیس، بوستان‌ها، ترافیک و …

روحانی: ملت می‌خواهد اعلام کند که آیا به سال 91 برمی‌گردیم یا به سال 1400 می‌رویم
مهر نوشت: بافت فرسوده، پارکینگ، اصلاح هندسی معابر برای کاهش ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی نیاز بیشتر محلات تهران است.

روحانی: ملت می‌خواهد اعلام کند که آیا به سال 91 برمی‌گردیم یا به سال 1400 می‌رویم