نظر شما درباره این عکس چیست؟/ فیدل کاسترو، رهبر کوبا

روحانی درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تسلیت گفت
فیدل کاسترو، رهبر کاریزماتیک انقلاب کوبا در سن 90 سالگی درگذشت.

روحانی درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تسلیت گفت