روحانی:والله بالله انقلاب با نشاط و شادی مخالف نیست/کنایه به برخی رفتارهای رقبا درهفته آخرانتخابات/6

روحانی: تا پایان سال 1400 فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کنیم /تروریسم برای همه ما خطرناک است/7
رئیس جمهور گفت: والله بالله انقلاب با نشاط و شادی مخالف نیست. بیایید همینطوری که در این هفته آخر با مردم رفتار کردیم در سال های آینده هم رفتار کنیم.

روحانی: تا پایان سال 1400 فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کنیم /تروریسم برای همه ما خطرناک است/7