تصویری از شوخی کاربران در فضای مجازی با دیدار ایران و سوریه

روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی دارد
بازی ایران و سوریه در زمینی باتلاقی در حال برگزاری است.

روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی دارد

ارتقا اندروید