امیرعبداللهیان به بشار الجعفری: بازی با برگ تروریست‌ها، بازی با آتش است

روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت
خانه ملت نوشت: دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، با انتقاد از برخی طرف هایی که به دنبال نجات تروریست‌ها هستند، بازی با برگ تروریست‌ها را، بازی با آتش خواند.

روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت