«سنگ‌ها» راوی داستان انسان‌ها شدند

روحانی: از دروغ پردازی علیه 2030 نمی‎گذرم/به رهبری گزارش کذب دادند/ به طلاب علیه دولت،بلندگو دادند/5
انیمیشن «سنگ‌ها» با مضمونی انسانی و عرفانی مرحله پیش تولید و طراحی را سپری کرده و وارد مرحله تولید شده است.

روحانی: از دروغ پردازی علیه 2030 نمی‎گذرم/به رهبری گزارش کذب دادند/ به طلاب علیه دولت،بلندگو دادند/5