شخصیت مردم یک جامعه بر اساس تفکر معلمان شکل می گیرد

روحانی:اگر برجام نبود حتما رشداقتصادی نداشتیم/قیمت دلار کم می‌شود/وزرای اقتصادی دعوایی باهم ندارند/3
فرماندار پاوه آموزش و پرورش را زیربنای توسعه جامعه دانست و گفت: شخصیت مردم یک جامعه بر اساس تفکر معلمان شکل می گیرد.

روحانی:اگر برجام نبود حتما رشداقتصادی نداشتیم/قیمت دلار کم می‌شود/وزرای اقتصادی دعوایی باهم ندارند/3