اینفوگرافیک | اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی بانک فرانسوی برای ایران

روایت یک ناشر از تاریخ شفاهی
بانک دولتی «ب‌پ‌آی‌فرانس» ازابتدای سال 2018 بدون نگرانی از مجازات‌های آمریکا به شرکت‌های فرانسوی برای فعالیت در ایران تا نیم میلیارد یورو اعتبار اختصاص می‌دهد.

روایت یک ناشر از تاریخ شفاهی